Contact us
Change language:  

Slitstål - Plates

Livallco tillhandahåller ett flertal olika varianter av slitstål både som slitplåt och som slitstång. Varje slitstål har sina individuella egenskaper och vid val av slitstål bör man beakta ett antal frågor. Behöver stålet vara svetsbart, bockbart och vilken är produktens önskade livslängd/livscykel? Vilken typ av slitage kommer det att utsättas för, rivande nötning eller slag och stötar? Som ett generellt råd vid val av slitstål bör man alltid välja den lämpligaste kvaliteten för det aktuella användningsområdet. Vi på Livallco hjälper gärna till att välja rätt stålkvalitet som lämpar sig just för ert användningsområde.