Contact us
Change language:  

Slitstål - Plates

Livallco tillhandahåller ett flertal olika varianter av slitstål både som slitplåt och som slitstång. Varje slitstål har sina individuella egenskaper och vid val av slitstål bör man beakta följande frågor: Behöver stålet vara svetsbart? Behöver stålet vara bockbart? Vilken typ av slitage kommer stålet att utsättas för? Rivande nötning eller utsätts det för slag och stötar etc.? Produktens önskade livslängd/livscykel? Som ett generellt råd vid valet av slitstål är det alltid är bra att välja den lämpligaste kvaliteten för det aktuella användningsområdet. Vi på Livallco hjälper gärna till vid valet av den rätta stålkvaliteten som lämpar sig just för ert användningsområde.